Stina Osterman

E-post:stina@areep.se
Telefon: 070–524 95 46


Efter många års arbete med bl a statistiska undersökningar, arbetsförmedling och inom skogsbranschen har jag nu sadlat om i ordets dubbla bemärkelse. Inom yrkeslivet är jag egen företagare och arbetar som ekonomiassistent.

Fritiden ägnas allt mer åt den relativt nyinskaffade hästen som jag och döttrarna sköter om.
Åre ekonomipartner AB |   Produkthuset - Årevägen 55 - 1 trappa  |  Karta