Heide Nyqvist

E-post: heide@areep.se
Telefon: 070–319 98 98

Jag har bott och arbetet i Åre i snart 30 år. Tiden går fort när man har roligt. Roligast har jag haft under min tid som egenföretagare. Det är utmanande men ändå stimulerande att driva företag. Många beslut ska fattas och viktigt är att ha rätt beslutsunderlag.

Mitt mål är att ägare och företagsledare ska känna sig nöjda och trygga med det arbete som vi utför på Åre Ekonomipartner. Det ska vara enkelt att få svar på många av de företagsfrågor som företagsledare ställs inför. Vi ska vara ett "bollplank" - en partner helt enkelt.
Åre ekonomipartner AB |   Produkthuset - Årevägen 55 - 1 trappa  |  Karta